Informasjon om hjerteinfarkt.

Hjerteinfarkt.com

Ring alltid 113 omgående ved mistanke om hjerteinfarkt!

Symptomer på hjerteinfarkt

Hva er typiske symptomer på hjerteinfarkt?

Ved hjerteinfarkt er hovedsymptomet en kraftig klemmende følelse i brystet, mange beskriver følelsen av som om en Elefant setter seg på brystet. Andre typiske symptomer er strålende smerter utover i armene og oppover i halsen og underkjeven. Problemet med hjerteinfarkt er at alle ikke får de typiske symptomene og symptomer kan variere veldig mye individuelt. For eksempel får kvinner generelt mildere symptomer ved hjerteinfarkt enn det menn får.


Hovedsymptomer ved hjerteinfarkt:
 • Klemmende, snørende følelse i brystet (beskrives av mange som om en Elefant setter seg på en).
 • Strålende smerter utover i armer og/ eller opp i hals og underkjeve.
 • Stikkende brystsmerter.
Tileggssymptomer som kan vise seg ved hjerteinfarkt:
 • Kvalme, gjerne med oppkast.
 • Kaldsvette.
 • Tungpusten.
 • Svimmelhet.
 • Hjertebank.
 • Ryggsmerter.
 • Brystbrann og/ eller magesmerter.
 • Angst eller uro.
 • Slapp og døsig.

Jo flere symptomer man har jo større sannsynlighet for at det er hjerteinfarkt. Enkelte får kun noen milde tileggssymptomer, noe som gjør hjerteinfarkt til en veldig lumsk sykdom. Man skal derfor alltid kontakte lege ved den minste mistanke om hjerteinfarkt.

Oppsøk alltid lege ved mistanke om hjerteinfarkt.

Personer som opplever brystsmerter ved typiske plutselige anstrengelser (snømåking o.l.) som lindres ved hvile kan bør oppsøke lege så fort som mulig da dette kan være signaler på et gryende hjerteinfarkt som kan komme i nær fremtid. Ved akutte tilstander må du alltid ringe 113 ved den minste mistanke om hjerteinfarkt. Selv om du ikke har symptomer på hjerteinfarkt sp vil vi alltid anbefale at du foretar jevnlig helsesjekk inkludert EKG hos din fastlege.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.