Informasjon om hjerteinfarkt.

Hjerteinfarkt.com

Ring alltid 113 omgående ved mistanke om hjerteinfarkt!